در این مجله قصد بر این است که علاوه بر اینکه شما را با زیبایی های طبیعت، معماری و فرهنگ ایرانی آشنا می کنیم، بهترین راه کار ها را نیز برای سفر کردن در سرزمین زیبایمان به شما نشان دهیم.